SOMMERÅPEN KIRKE 15. juni - 15. august

Praktisk informasjon

Fra:23.7.2019 - kl.10.00

Til:23.7.2019 - kl.14.00

Sted:Vår Frelsers kirke, Vår Frelsers kirke - kirkerommet

Arrangør: