Gudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Heim kirke

Arrangør:

Preken ved Fredrik Danielsen

Organist: Bjørn Leifsson

Kirketjener: Arnt Ohren

Kirkeverter: Mariann og Kjell

Ofring til menighetens arbeid

Etter gudstjenesten avholdes menighetens årsmøte. Hvis smittevernreglene tilsier det vil det bli servering av kaffe og kaker.