Gudstjeneste og menighetens årsmøte

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Sted:Hemne kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp ved Gustav Schmidt. Etter gudstjenesten avholdes det årsmøte i Hemne menighet. Velkommen!

Organist: Bjørn Leifsson

Kirketjener: Birgit Bjerkan.

Kirkevert: Andreas.

Ofring til menighetens arbeid.

Tekst:

Maria budskapsdag Luk. 1,39-45:

Maria møter Elisabeth. Velsignet er du blant kvinner og velsignet er frukten i ditt morsliv.

Salmer:

Vi synger med Maria, 131

Folkefrelsar til oss kom, 2

Navnet Jesus, 86

Gud skapte lyset, 243

Deg være ære, 197