Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Valsøyfjord kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste ved Jarle Bryne

Organist: Jostein Selnes

Kirketjener: Åge Tølche

Kirkevert: Per Moe

Ofringen denne dagen går til det lokale menighetsarbeide