Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:2.6.2019 - kl.11.00

Til:2.6.2019 - kl.12.00

Sted:Hemne kirke

Arrangør:

Velkommen til høymesse ved Jon Nilsen

Organist: Jostein Selnes

Kirketjener: Birgit Bjerkan

Kirkevert: Anne Mette

Ofring: Menighetens arbeid

Tekst:

Joh. 16, 12-15 Sannhetens ånd skal veilede dere til hele sannheten.

Salmer:

801 Nå er det morgen

246 Lyset skinner over jord

319 Lær meg å kjenne

612 Vårt sinn er fylt med glede

539 Dine løfter