Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.00

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Høymesse med nattverd ved Jon prest.

Organist: Jostein

Kirketjener. Leslie

Tekst: Joh. 1,15-18: Nåden og sannheten kom ved Jesus... han har vist oss hvem Gud er.

Salmer vi synger denne dagen:

345 - Å kor djup er Herrens nåde

101 - Kristus er verdens lys

284 - O store Gud

342 - Amazing grace

703 - Å, for djup er Jesu kjærleik