Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Høymesse med nattverd ved Jon Nilsen.

Organist: Jostein Selnes

Søndagens tekst: Luk. 22,28-34

Jesus sier til Peter: Før hanan galer i natt har du fornektet meg tre ganger.

Salmer:

Lovsyng vår Herre - 309

Mektigste Kristus - 524

Herre til deg - 927

Ren og rettferdig - 352

Det er navnet ditt - 434

Hellige mysterium - 620