Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Tomter kirke

Arrangør:

Gudstjeneste i Tomter kirke kl. 11.00.
Prost Kåre Rune Hauge. Takkoffer. Nattverd.

Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55.
Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.