Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.00

Sted:Tomter Menighetssenter

Arrangør:

Gudstjeneste på Tomter Menighetssenter kl. 11.00.
Prest Trond Tveit Selvik og kateket Åshild Moen Arnesen. Takkoffer. Nattverd. Utdeling av 4-årsbok.

Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55.
Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.