ÅPEN kirke, lystenning og stillhet. Vikarprest Svein Helge Rødahl er tilstede.

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.00

Sted:Spjærøy kirke

Arrangør:

Kirken er åpen for stillhet og lystenning.

Kirkeverter tar imot utenfor.

2 personer slippes inn av gangen - eller 1 gruppe fra samme husstand.