MENIGHETSRÅD, møte på zoom

Praktisk informasjon

Fra:15.4.2021 - kl.18.00

Til:15.4.2021 - kl.21.00

Sted:Kirkens hus

Arrangør: