Menighetsbladet for Rissa

Her finner du arkivet til Menighetsbladet for Rissa

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten, ta kontakt med kirkekontoret eller bladets redaktør.

Arkiv: 

2017: Nr 1  Nr 2  Nr 3 Nr4

2016: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4  Nr 5

2015: Nr 1  Nr 2  Nr 3 Nr 4  Nr5

2014: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4  Nr 5

2013: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4  Nr 5

 

Kontaktinformasjon for Indre Fosen kirkelige fellesråd

Menighetene i Rissa, Stadsbygd, Hasselvik, Stjørna, Stranda og Leksvik.

Indre Fosen Kirkelige fellesråd Orgnr. 976 999 258

Kontoradresse: 

Rådhusveien 13

7100 Rissa

E-post:  indrefosen@kirken.no

Rissa: Telefon: 73 85 28 97
Telefon- og besøkstid:
Mandag - fredag 10.00-14.00

Leksvik: Telefon: 74 85 51 66
Kontortid:  Tirs-, tors- og fredag
kl. 09.00 -14.00