Barnesang i Rissa kirke

Barnesang i Rissa kirke

Barnesang for 1-6 år
Velkommen til for deg som er 1 til 6 år. Vi bruker hele kroppen og deltar i nye og gamle sanger. Her knytter vi en bibelfortelling opp mot rim, regler, sang og musikk. Samlingen varer ca. 30 min. Vi avslutter med felles kveldsmat. Hver familie tar med en påleggssort. Vi stiller med brød og drikke.

Velkommen til Rissa kirke kl. 1730

Tor. 25. januar
Tor. 8. februar
Tor. 15. februar
Tor. 8. mars
Tor. 22. mars
Tor. 12 april

Da vi ordner med litt mat, ønsker vi at dere sier ifra om dere kommer. Påmelding på Rissakirken sin side på Facebook eller send SMS til Margareth tlf. 93644923 innen kl. 12 samme dag.

Leder Ingunn Aarseth Høivik og Margareth Askjemshalten

Kontaktinformasjon for Indre Fosen kirkelige fellesråd

Menighetene i Rissa, Stadsbygd, Hasselvik, Stjørna, Stranda og Leksvik.

Indre Fosen Kirkelige fellesråd Orgnr. 976 999 258

Kontoradresse: 

Rådhusveien 13

7100 Rissa

E-post:  indrefosen@kirken.no

Rissa: Telefon: 73 85 28 97
Telefon- og besøkstid:
Mandag - fredag 10.00-14.00

Leksvik: Telefon: 74 85 51 66
Kontortid:  Tirs-, tors- og fredag
kl. 09.00 -14.00