Tårnagent i Rissa kirke

Tårnagent i Rissa kirke er for alle som blir 8 år i løpet av 2018. Vi starter på lørdag 27/1 kl. 14.00 - 17.00 og avslutter med deltakelse på gudstjeneste på søndag 28/1 kl. 11.00. Her kan du melde deg på.

Tårnagent

Er det greit at bilde av deltaker brukes på menighetens nettside eller menighetsbladet
 
 

Kontaktinformasjon for Indre Fosen kirkelige fellesråd

Menighetene i Rissa, Stadsbygd, Hasselvik, Stjørna, Stranda og Leksvik.

Indre Fosen Kirkelige fellesråd Orgnr. 976 999 258

Kontoradresse: 

Rådhusveien 13

7100 Rissa

E-post:  indrefosen@kirken.no

Rissa: Telefon: 73 85 28 97
Telefon- og besøkstid:
Mandag - fredag 10.00-14.00

Leksvik: Telefon: 74 85 51 66
Kontortid:  Tirs-, tors- og fredag
kl. 09.00 -14.00