Dåp

Velkommen til dåp!

Tre håndfuller med vann på et lite hode – nok for et helt liv!

Dåpen er en av de store hendelsene i et liv og for en familie, og for oss som kirke! Ved dåp av små barn vil feiringen og gleden over det nyfødte liv blande seg med undring over Guds gave.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

Ønsker du å bestille dåp i Heli, Hovin eller Spydeberg kirke? Ta kontakt med oss på mail eller telefon for å få oversikt over hvilke datoer det er mulighet for dåp. Mail: postmottak@iokf.no Tlf: 69681440.

Kontakt