Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Sted:Eidsberg kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste v/prost Kåre Rune Hauge, organist Victor Jankowski.  Nattverd.  Takkoffer til Menighetenes felles misjonsprosjekt i Mali.