Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Sted:Mysen kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp . Dag Mysen er prest i gudstjenesten og organist er Victor Jankowski. Takkoffer til menighetsarbeidet. Velkommen!