Ønsker du å leie lokaler?

Kirkene våre kan leies til konserter og liknende arrangement, menighetshusene til minnesamvær, dåpsselskap, møter, bursdagsfeiringer m.m.