Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Menighetsrådsvalg - kandidatene

8. og 9. september er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Her finner du mer informasjon om kandidatene som står på valg til menighetsråd i Gamlebyen og Grønland menighet.

Valg til menighetsråd

Vi har bedt kandidatene om å svare på fire spørsmål:

1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2019?

2. Hva er det viktigste du kan bidra med som folkevalgt i menighetsrådet?

3. Hvordan kan du være med på å utvikle folkekirken slik du ønsker den skal være?

4. Har du relevant erfaring fra organisasjonsarbeid?

 

 Eli Margrete Nielsen Karagøz, 65 år

1. Kirka er viktig for folk i Gamle Oslo. Dette forplikter til aktivt samfunnsansvar for å bidra til at folk skal ha det bra og leve godt sammen. Gamlebyen og Grønland har ansatte som får mye ut av begrensede ressurser. De samarbeider med entusiastiske folk i og utenfor kirka.

2. Over 40 års botid i Gamlebyen har gitt meg god kjennskap til det mangfoldige lokalsamfunnet og til kirkelige forhold i byen. Jeg er gift med en mann med muslimsk tro. Det har gitt erfaringer i gleder og utfordringer som ulikhet kan bety for hvordan vi lever sammen.

3. Gamlebyen og Grønland har gjennom tusen år hatt stor betydning for folk i Gamle Oslo. Vi vil være til stede i folks liv og lytter til deres livserfaringer. Vi vil fortsette det gode samarbeidet vi har med organisasjoner og enkeltpersoner, f.eks. Middelalderfestivalen, Forandringshuset, Fredagskøen og arbeidet med religionsdialog. Jeg ønsker at det som er særegent for kirka; gudstjenester, dåp, konfirmasjon, begravelser mm. skal oppleves meningsfylt og tilgjengelig for alle.

4. Jeg har i vel 30 år vært leder og/eller medlem av menighetsråd i Gamlebyen og Grønland og vært institusjonsleder i Kirkens bymisjon i 15 år. Jeg er utdannet klinisk sosionom og diakon, har master i psykososialt arbeid og videreutdanning i bl.a. ledelse og administrasjon.

 Otto Johan Kleppe, 76 år

1. Når jeg fikk forespørselen så vil jeg bidra dersom kirken ønsker og trenger meg. Jeg har vært i MR i 4 år allerede og bedratt mest på eiendomsutvikling, vedlikehold og på økonomi. Jeg har også deltatt aktivt i MR-møtene. Jeg ønsker en kirke som har plass til alle og som forkynner Guds ord.

2. Se over.

3. Kirken må være i nærkontakt med menigheten slik at medlemmene ønsker å delta i arrangementene. Det bør være noe for alle interesser (så langt det er mulig) slik at ingen føler seg utelatt – alt innenfor kirkens forkynnelse.

4. Jeg har deltatt i menighetslivet i andre menigheter i Ski kommune tidligere og deltatt i organisasjoner f.eks, en pensjonistforening også som leder.

 Annelise Rosemary Bothner-By, 43 år

1. Jeg ønsker å engasjere meg i den lokale menigheten fordi kirken har en viktig rolle i vårt samfunn. Grønland kirke er et åpent hus, som bygger fellesskap og står opp for urett. 

2. Jeg har bodd i lokalmiljøet i over tjue år, og her fått barn og familie. Jeg er glad i bydelen og i kirken, og vil gjerne bidra til kontakt mellom kirken og nærmiljøet.

3. Jeg er opptatt av at kirken er tilgjengelig og åpen for alle når de trenger det. Den er et sted for overganger, fest og kultur, et sted som aktivt engasjerer seg i folks hverdag, og et sted for barmhjertighet.

4. Jeg er i menighetsrådet i inneværende periode.

 Berit Breirem, 56 år

1. Det er mangfold i området vårt, og det at gamle og unge i et flerkulturelt fellesskap går om hverandre er viktig i vårt sogn og det ønsker jeg å bidra til. At vi trenger en åpen og raus folkekirke som ser alle i menigheten. Å få kirken vår til å samarbeide på tvers av grenser er mitt fokus. Kirken er en møteplass og det diakonale arbeide der brenner jeg for.

2. Være med å synliggjøre i kirken vår at vi har alders- og kulturforskjeller, men vi står sammen allikevel i en felles kirke. Det å bry seg om og å være en diakonal kirke er viktig for meg.

3. Vi som går i Gamlebyen og Grønland er forskjellige og utfyller hverandre, og det er noe vi må bygge videre på. Det at vi tenker på alle fra 0-100 og ikke bryr oss om farge og legning gir oss en vid kirke. Jeg ønsker en åpen og raus kirke med stor plass i nærmiljøet, som holder på de gode tradisjonene og samtidig er nyskapende.

4. Innen menighetsråd fra 90-tallet og frem til i dag. Tillitsverv i handicapidrett og i den para-olympiske bevegelse. Styret i sameiet i Borggata 12.

 Anders Bentzrød, 51 år

1. Jeg ønsker å være kandidat til menighetsrådsvalget 2019 fordi jeg vil at kirken og menigheten skal være utadvendt, elske mennesker og en kraft i å skape et inspirerende, trygt og inkluderende lokalsamfunn for alle i Gamlebyen og Grønland.

2. Jeg ønsker å bidra med å lytte, være ærlig, by på meg selv og gi et varmt engasjement for en åpen og utadvendt menighet.

3. Jeg tror det er spesielt viktig at kirken og menigheten ikke er seg selv nok men når ut og skaper fellesskap, ikke minst på tvers av alder og bakgrunn.

4. Jeg har lang erfaring fra prosjektgjennomføring og ledelse i næringslivet, og har også jobbet mange år som frivillig i speideren i Stavern og i en menighet i London.

 Maria Saxegaard, 25 år

1. Jeg ønsker å stille til gjenvalg fordi jeg ønsker å bidra til kontinuitet i menighetsrådet. Jeg har et stort engasjement for bydelen og for ungdommene som bor her.

2. Min styrke inn i menighetsrådet er min kompetanse som Ungdomsarbeider. I tillegg er jeg frivillig i Forandringshuset, som holder til i menighetshuset.

3. Mitt mål for kommende periode er å styrke samhandlingen mellom menighet og lokale aktører og organisasjoner som jobber med dialog og ungdomsarbeid.

4. Jeg satt i menighetsrådet foregående periode, og har dermed fire års erfaring fra menighetsråd. I tillegg sitter jeg i Forbundsstyret til KFUK-KFUM Norge, en barne- og ungdomsorganisasjon som menigheten samarbeider tett med.

 Werner Dallawara, 60 år

1. Jeg ønsker å stille til valg som kandidat for å gjøre en god jobb for kirkene i Gamle Oslo. Her er det behov folk som vil stille opp for lokalmiljø og bydel for å gjøre det lettere og bedre og bo og leve i området. Det viktigste er å bidra til god sameksistens mellom ulike befolkningsgrupper med ulike tros- og livssyn.

2. Jeg ønsker å bidra med å stille opp for alle dem som trenger litt støtte på veien videre i livet.

3. Det er viktig å utvikle folkekirken på en slik måte at terskelen inn til kirkerommet blir så lav som mulig. Alle må føle seg velkommen inn i kirka vår gjennom hele året. Her har vi en viktig oppgave å fylle på vegne av Vår Herre.

4. Jeg har lang fartstid fra organisasjonsarbeid både i kirkelig sammenheng og i fra fagforeningsarbeid, og fra frivillige lag og foreninger. Jeg har også vært medlem - og leder av Kampen menighetsråd.

 Ann Backer, 78 år

1.Da jeg flyttet til bydelen for snart 5 år siden, ønsket jeg å finne en menighet og delta i menighetslivet. Dette fant jeg i Grønland. Nå som jeg er bedre kjent, og har tid, er det naturlig å engasjere meg.

2. Menigheten skal være for alle. Vi bor i en fantastisk bydel med et mangfold av mennesker - og kirkemedlemmer fra hele området burde kunne finne sin plass her. Kanskje min rolle kan være å si «kom og se», og bidra til at folk skal føle seg hjemme.

3. Sosialt, og med forbønn, praktiske gjøremål, ideer og erfaringer.

4. Jeg har vært medlem av menighetsrådet tidligere, i Ris og Den amerikanske kirken her i Oslo. Erfaring som kirketjener i Ris kirke og Holmenkollen kapell, og sekretær for sykehusprestene på Ullevål. Og gode erfaringer som medlem av American Women’s Club, hvor jeg har hatt samtlige verv i over 50 år.

 Torben Brand, 43 år

1. Jeg ønsker å svare kallet om å bidra i ledelsen av menigheten.

2. Jeg ønsker å opprette et åpnet lavterskeltilbud for medmenneskelig åndelig støtte til alle beboere i menigheten som ønsker råd og veiledning.

3. Full inkludering av alle som ønsker guds kjærlighet.

4. Mangeårig organisasjonsarbeid i statlig etat og direktorat. Erfaring ifra Øya festivalen som frivillig organisasjon.

 Anna-Maja Helgesdotter Andersen, 36 år

1. Det er her eg høyrer heime. Gjennom å sitje i dette utvalet vil eg bidra til og løfta opp Gamlebyen og Grønland som ei raus og open kyrkje. Vårt arbeid skal famne om alle menneske og liva dei lever. Eg vil jobba mot ei fargerik, regnbogemerka og trygg kyrkje og ditto bydel.

2. Eg kan vere ein pådrivar. Ei sta og stolt rullestolbrukar som set retten til felleskap og deltaking høgt . Eg har fersk og grundig kjennskap til livet med løynde og synlege funksjonsnedsettingar. Inkludering er mitt viktigaste felt!

3. Ei folkekyrkje skal vere for folk. Eg har ein visjon om at Gamlebyen og Grønland kan halde fram dette framifrå, allerie eksisterande og progressive arbeidet mot og med mennske i gata. Katedralen kan i enno høgare grad vende seg til folk i alle fasar av livet.

4. Frå 2008-2015 var eg frivilleg i td. Raude Krossen og Frivillighetssentralen i Ski og frå 2012-dd er eg aktiv i FRI, Kirkens Bymisjon og DNK her i Oslo. Denne erfaringa er alfa og omega for min kvardag, både heime og ute. Eg VEIT at fellesskap funkar! Som eg seier i førre punkt, har eg ein fargerik kompetanse kva gjeld arbeid i DNK og Kirkens bymisjon. I tillegg har eg tidlegare vore sterkt engasjert i KFUK/KFUM Askøy og Bergen, både i tria og speiderarbeid.

 Erik Gundersen, 56 år

Jeg har en drøm eller et håp om at søkende føler at Grønland Kirke er en åpen og inkluderende kirke med vide dører og lave terskler. Jeg har mange års erfaring som gravferdskonsulent, har teologistudier på MF med erfaring som prestevikar. Ungdomsarbeid i KFUK/M, Laget på KG og i NMS Oslo. MR erfaring og vært leder i Rælingen Fellesråd.

Kontaktinformasjon for Gamlebyen og Grønland menighet

Grønland kirke ligger i Grønlandsleieret 34 og er soknekirke for Gamlebyen og Grønland menighet.

 

Grønland kirke har inngangsparti og alterparti tilrettelagt for rullestolbrukere og tilgjengelig HC-toalett.

Ved behov for hc parkering kontakt en av de ansatte el.l.

Kirka: Grønlandsleiret 34. Menighetshuset: Grønlandsleiret 41. Kontoradresse: Ekebergveien 1c, 0192 Oslo. 

E-post: post.gamlebyen.gronland@oslo.kirken.no Telefon: 23 62 91 60 Telefax: 23 62 91 61. Telefon- og besøkstid: Man-Fre 10-14

Stengt fredager i hele julimåned

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"