Velkommen til Kampen kirke

Kampen kirke er kulturkirken i Gamle Oslo. Her er det gudstjenester hver søndag, samt en mengde aktiviter for store og små.

Kirkens arbeid er preget av den danske teologen og salmedikteren N. F. S. Grundtvigs livsprogram: «Menneske først og kristen så». Menigheten har som visjon å satse på barn og unge, og på et stadig rikere gudstjeneste- og kulturtilbud.

Arkitektur og utsmykning

Kampen kirke er en treskipet langkirke bygget i nygotisk stil. Den ble innviet 29. november 1882. Byggverket er i tegl og kirken har 480 plasser. Arkitekt for kirken var Jacob Wilhelm Nordan.

Altertavlen, som fremstiller kvinnene ved graven påskemorgen, er fra 1884 og utført av Axel Ender.

Over fire av kirkens indre dører er de fire evangeliesymbolene utført av Enevold Thømt i 1913.

I årene 1989–1994 ble kirken utsmykket med tolv store og seks små glassmalerier, samt to rosetter over inngangsdørene, alt utført av Peer Lorentz Dahl. Han teknet også kirkens antependier, prekestolkleder og messehakler i kirkeårets farger. I våpenhuset står en madonnaskulptur i marmor av Knut Steen fra 1992.

Kontaktinformasjon for Kampen menighet

Kampen kirke ligger i Bøgata 1, på Thorbjørn Egners plass.

Kontor/postadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo.

Kirken: Bøgata 1

Menighetshuset: Normannsgate 55

E-post: post.kampen.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 91 60

Telefax: 23 62 91 61.

Telefon- og besøkstid: Man–Fre 10–14