Folkemusikkmesse kl. 18.00 i Kampen kirke

Medvirkenede: Haldis Hegstad (fele)

Håvard Svendsrud (trekkspill)

B K ensemble (kor)

Nina Berger (diakon)

Marit Skjeggestad (Sogneprest)

Kontaktinformasjon for Kampen menighet

Kampen kirke ligger i Bøgata 1, på Thorbjørn Egners plass.

Kontor/postadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo.

Kirken: Bøgata 1

Menighetshuset: Normannsgate 55

E-post: post.kampen.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 91 60

Telefax: 23 62 91 61.

Telefon- og besøkstid: Man–Fre 10–14