Åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.11.2018 - kl.10.00

Til:21.11.2018 - kl.14.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:Kampen menighet

Middagsbønn kl. 12.00-12.15 (ikke i skoleferien)