Familiegudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem
Organist: Wilhelm A L Sollie
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Fam. middag
Nattverd