Familiegudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem, Marit Skjeggestad
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Mark 1,40-45
Offerformål: Fam. middag
Merknader: Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok
Dåp