Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.9.2020 - kl.11.00

Til:20.9.2020 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 16.s.i tr.tiden
Liturg: Marit Skjeggestad
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Mark 7,31-37
Offerformål: Dåpsgaver
Nattverd
Dåp