Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2020 - kl.11.00

Til:7.6.2020 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Marit Skjeggestad
Organist: Wilhelm A L Sollie
Prekentekst: Matt 28,16-20
Offerformål: Kirkemusikalsk arbeid
Nattverd
Dåp