Gudstjeneste Kampenparken

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.12.00

Til:31.5.2020 - kl.13.00

Sted:Kampenparken

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Joh 20,19-23
Offerformål: Fam. middag
Merknader: 1.Pinsedag
Høytidsgudstjeneste
Utegudstjeneste i Kampenparken
Nattverd
Dåp