Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Fam. middag
Nattverd
Dåp