Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Marit Skjeggestad
Organist: Wilhelm A L Sollie
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Seniorarbeid
Nattverd