Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i åpb.tiden
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem, Marit Skjeggestad
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Konfirmantarbeidet
Merknader: Konf.present
Nattverd
Dåp