Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tiden
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Changemaker
Merknader: Gamle Oslo Kro- og kirkekor

Nattverd