Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.4.2019 - kl.18.00

Til:28.4.2019 - kl.19.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i påsketiden
Liturg: Marit Skjeggestad
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Joh 20,24-31
Offerformål: Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Nattverd