Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2019 - kl.18.00

Til:22.4.2019 - kl.19.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. påskedag
Liturg: Marit Skjeggestad
Prekentekst: Joh 20,11-18
Offerformål: Kirkemusikalsk arbeid
Merknader: Påskejazz. Helge Ellingsen, bass. Pål Rullestad, sang. Jan Hovland, piano, Tito Guevara, rytmer.
Nattverd
Dåp