Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.6.2018 - kl.18.00

Til:24.6.2018 - kl.19.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Jonsokdag/aften
Liturg: Anne Cathrine Owe, Kirsti Aasen
Organist: Eivind Vonen
Prekentekst: Matt 11,6-14
Offerformål: BarneVakten
Nattverd