Høymesse Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Liturg: Marit Skjeggestad
Organist: Eivind Vonen
Prekentekst: Matt 5,20-26
Offerformål: Changemaker
Nattverd
Dåp