Trenger du et utleielokale?

Enten du har fast kursvirksomhet, vil holde konserter eller ha konfirmasjonsselskap, så har vi lokaler som kan passe.

 

Kampen kirke og menighetshus

For avtale om utleie ta kontakt med menighetskontoret på telefon 23 62 91 60 eller e-post: post.kampen(at)oslo.kirken.no

 

Kampen kirke, Bøgata 1

Kirken er kjent for sin kulturprofil og er en godt egnet og mye brukt konsertkirke.

Kapasitet: 480

Leie: kr 4 000

Tilsyn 4 timer: kr 1 000

 

Kampen Menighetshus, Normannsgate 55

Menighetshuset ligger ved siden av Kampen skole og kan leies til de fleste typer arrangementer. Mange døper barnet i Kampen kirke og går over plassen til selskapet. Store dager kan også feires her, med forbehold om et moderat alkoholkonsum og et lavt støynivå.

Minnesamvær, årsmøter i borettslag, kurs, seminarer og lignende er lokalene godt egnet til.

Kapasitet: 50 med borddekning

100 med kinooppsett

Leie: kr 2 200 på hverdager  (kr. 3 750 til selskap)

kr 3 750 pr dag i helger, fredag til søndag

Egne priser for leie ifm. dåp og konfirmasjon.

Ikke utleie til bryllupsfester.

 

Ved utleie til selskap forlanges et depositum på kr. 2.000

 

 

 Generell info om lokalene

– Alle våre lokaler skal være utstyrt med steintøy, glass og bestikk til det antall rommene tar.

– Det er kjøkken i tilknytting til lokalene.

– All istandsetting av lokalene med dekking av bord og lignende, må foregå samme dag – eller etter egen avtale med utleier.

– En må gjøre rent lokalene etter seg, vaske opp og vaske over komfyr, benker, bord og stoler. Kontrakten inneholder detaljert reglement for vasking og rydding.

– Skader på hus og inventar erstattes av leietaker.

– Det er forbudt å røyke i lokalene.

– Det er piano i de fleste av lokalene.

 

Menighetskontoret for kirkene i Gamle Oslo er på Grønland. Nøkler hentes her hverdager 10–14 om ikke annet avtales. Post- og besøksadresse til kontoret er Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo. Tlf. 23 62 91 60 / Faks 23 62 91 61

 

Se også:

Utleie Vålerenga menighet

Utleie Gamlebyen og Grønland menighet

Kontaktinformasjon for Kampen menighet

Kampen kirke ligger i Bøgata 1, på Thorbjørn Egners plass.

Kontor/postadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo.

Kirken: Bøgata 1

Menighetshuset: Normannsgate 55

E-post: post.kampen.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 91 60

Telefax: 23 62 91 61.

Telefon- og besøkstid: Man–Fre 10–14