Presentasjon av MR-kandidater

8. og 9. september er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Her finner du mer informasjon om kandidatene som står på valg til menighetsråd i Vålerenga menighet.

Kandidatene har svart på følgende 4 spørsmål:

  1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2019?
  2. Hva er det viktigste du kan bidra med som folkevalgt i menighetsrådet?
  3. Hvordan kan du være med på å utvikle folkekirken slik du ønsker den skal være?
  4. Organisatorisk erfaring – deltakelse i råd/utvalg

 

Elin Skogøy

Jeg ønsker at kirka fortsatt skal ha en viktig rolle i lokalmiljøet og vil gjerne bidra til det

Et engasjement for kirka og lang erfaring

Jeg håper menighetsrådet kan legge tilrette for at kirka når fram til mennesker som særlig trenger det. Kirka skal romme både diakonalt/sosialt arbeid, barne- og ungdomsarbeid, musikk- og kulturarbeid og gudstjenester som treffer oss.

Jeg har vært i menighetsrådet en periode allerede, i samarbeidsorganet for kirkene i Gamle Oslo og har lang erfaring fra frivillig arbeid i menigheten.

 

Bjørnar Nørstebø

Ønsker å bidra til at kirken / Vålerenga kirke (fortsatt) har en naturlig og relevant plass midt i parken og bydelen.

Være med å sikre at kirken er for alle.

Se over!

Jeg har erfaring fra diverse frivillig organisasjonsarbeid.

 

Conni Ess

Jeg ønsker å være kandidat fordi jeg har opplevd at Vålerenga Kirke er en viktig deg av lokal samfunnet vårt og at kirken gjøre en forskjell i livet for mange forskjellige folk.   Vålerenga sogn er en sogn i forandring, med nye innbyggere i Kværnerbyen. Jeg har vært medlem i Vålerenga menighetsråd i fire år og vil gjerne fortsette arbeidet med de nye utfordringer.

 

Karen Hilde Svendsrud

Jeg synes det er veldig hyggelig å bli spurt om å stille til menighetsrådsvalget. Jeg synes kirkene i Gamle Oslo er en viktig del av lokalsamfunnet vårt, og verdsetter kulturaktivitetene som blir arrangert og som møter alle generasjoner. Det er fint å få lov til å være med på å løfte dette videre.

Det fine arbeidet som gjøres for barn og ungdom i Vålerenga kirke er ganske unikt, og jeg og min familie har fått benytte oss av dette gjennom flere år. Jeg tror noe jeg kan bidra med som menighetsrådsrepresentant er å støtte dette arbeidet videre.

Vålerenga kirke er et møtested for mange mennesker med en raus og inkluderende innstilling, og jeg tenker at jeg er en av disse.

Jeg har ingen tidligere erfaringer fra råd/utvalg.

 

Ivar Kvistum

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til at kirken fortsatt skal være viktig, synlig og til stede i nærmiljøet og for menneskers liv. Jeg ser det som en meningsfull tjeneste å være med på å sikre at menighetens ressurser og arbeid blir forvaltet på en klok måte.

Jeg har erfaring fra en periode i menighetsrådet i Kampen. Det betyr at jeg kan bidra til å styrke båndene mellom to nabomenigheter som med fordel kan ha enda mer nytte og glede av hverandre. Med mer enn 30 års fartstid som journalist og redaktør har jeg spesialkompetanse innenfor kommunikasjon og mediearbeid og vil bruke dette for å bidra til at kirken blir enda mer synlig og flinkere til å nå ut. Det tredje jeg vil nevne er at jeg har bakgrunn fra et et kirkesamfunn utenfor Den norske kirke. Jeg vokste opp i Baptistsamfunnet og har dermed førstehånds erfaring med å drive minoritetskirke uten statlige bindinger og med langt større ansvar for egen økonomi enn hva menigheter i Den norske kirke er vant til. Jeg tror dette gir meg perspektiver som er nyttige når Den norske kirke ikke bare fristilles fra staten, men der vårt lokale menighetsliv i økende grad mister posisjonen som dominerende flertallslivssyn. I stedet må også vår kirke og vår menighet finne sin plass som en kirke blant kirker, og et livssyn blant livssyn.

Min grunnholdning er den åpne kirke med det glade budskap. Jeg ønsker en kirke som forkynner evangeliet om Jesus Kristus i klare ord, samtidig som den like tydelig er åpen for alle mennesker, uavhengig av foretrukken samlivsform, kulturell og sosial bakgrunn, funksjonsevne og status. En kirke som tar Jesus på alvor, kan ikke diskriminere noen, men må bidra til å bryte ned barrierer mellom mennesker. Det må blant annet komme til uttrykk gjennom at kirken blir mye bedre på tilgjengelighet og universell utforming. Som kirke i de mest sammensatte delene av Europas raskest voksende hovedstad må vi være ydmyke, lyttende og åpne for at mennesker tror på ulike måter, og at troen kommer til uttrykk på ulikt vis.

Jeg har de siste åtte årene vært ansatt i Norges Handikapforbund, som er en stor frivillig organisasjon. Jeg har som sagt sittet en periode i Kampen menighetsråd. Jeg hatt ulike verv i bransjeorganisasjonen Fagpressen og i Norsk Journalistlag. Jeg har også sittet i styret for Jordal borettslag på Vålerenga.

 

Heidi Andersen Madsen

Jeg vil gjerne gi noe tilbake til menigheten som har gitt meg så mange opplevelser av fellesskap og tilhørighet. Jeg ønsker å bidra til en sterk og inkluderende menighet, hvor det er samsvar mellom liv og lære, ord og handling. Mitt hjerte brenner for barne- og ungdomsarbeidet og for tiltak som kan redusere ensomhet. 

Jeg kan bidra med nye tanker, innspill og ideer. Jeg liker å tenke nytt og komme med forslag som kan gjøre menighetens arbeid enda mer attraktivt. Som synshemmet vil jeg også kunne gi innspill til hvordan kirka kan bli mer tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Jeg vil gjerne bidra i arbeidet med å gjøre folkekirken enda mer åpen og inkluderende. Jeg ønsker meg ei kirke som har rom for alle, uansett bakgrunn. Jeg vil gjerne bidra til enda større mangfold og til at flere finner veien til kirka. 

Jeg har mange års erfaring som speiderleder og frivillig i Norges Speiderforbund på ulike nivåer. Jeg har erfaring fra styrearbeid og håper at jeg kan bidra positivt med mine erfaringer. 

 

Kjersti Kambestad

Jeg er opptatt av at lokalkirka skal fortsette å ha en sterk stilling gjennom og etter de store omstillingene i Den norske kirke. Jeg vil gjerne bidra til at Vålerenga kirke kan fortsette å være ei kirke av og for lokalsamfunnet, og at terskelen skal være lav. Kirka skal oppleves som et naturlig sted for livets overgangsriter. For noen er religion en naturlig del av hverdagslivet, for andre er kirkerommene rundt i hele landet som et tilfluktsrom du har i øyekroken, et rom som er der når krisene rammer og mennesker trenger åndelig tilflukt. Kirka skal være det stedet i samfunnet hvor du er velkommen som et menneske og ikke en borger, en velger, en kunde eller en bruker. 

Generell organisasjonserfaring og erfaring fra å jobbe i Den norske kirke. Jeg er utdannet sosialantropolog og arbeider i KA arbeidsgiver for kirkelige virksomheter, med kirkebygg og gravplass. 

Gjennom å bidra til et aktivt og vitalt menighetsråd som tar stilling til det som skjer i organisasjonen. Den norske kirke er i en historisk omstillingsperiode, og det er viktig at lokalkirka fortsetter å ha en sterk rolle. Menighetene må utøve innflytelse, ytre seg, respondere på høringer, og ha et aktivt forhold til hva fellesrådet gjør og mener på vegne av menighetene. Det er lett å trekke mot en mer sentralisert organisasjonsmodell når kirka fristilles fra staten, men folkekirkas styrke ligger i lokalkirkas styrke. 

Jeg er styreleder i sameiet vårt på Vålerenga. Har også hatt ulike verv i Unge Venstre, og var nestleder på nasjonalt plan i to år. Satt i sentralstyret i Venstre som representant for Unge Venstre i samme periode. I tillegg har jeg hatt verv i IFLRY, som er det internasjonal politisk ungdomsnettverket for radikale/liberale ungdomspartier. 

 

Ragnar Myrdal

Kirken er viktig kulturbærer i det norske samfunnet. Det kommer til syne ved spesielle anledninger i livet og høytider,  som for eksempel til  jul. Ved spesielle hendelser er kirken et trygt samlingssted hvor fellesskap, trøst og glede kan få utløp. Vi må arbeide for at kirken blir et godt møtested  alle dager for alle. Kanskje vi må "gå litt på tvers" for å engasjere enda mer i lokalsamfunnet. 

Sammen med øvrige medlemmer utvikle bruken av kirken og kulturtilbudet til alle aldersgrupper. 

At den er åpen for alle. Hvordan kan vi synliggjøre i hverdagen kirkens verdier -  i praksis. 

Er medlem av Odd Fellow, avdeling Asker,  og har hatt ulike verv, bl.a. leder.

 

Gry Friis Eriksen

Vålerenga kirke og Vålerenga menighet er viktige aktører i nærmiljøet og er med på å skape en felles identitet i området vårt. Menigheten er avhengig av frivillige medarbeidere og felles dugnadsinnsats for å fortsette å være viktig i nærmiljøet. Jeg har lyst til å ta del i den dugnaden ved å være kandidat til menighetsrådsvalget.

Jeg arbeider som saksbehandler på Oslo bispedømmekontor og er en ganske fornøyd og glad kirkebyråkrat, samtidig som jeg vet at Den norske kirke som organisasjon står og faller på hva som skjer i de lokale menighetene. I menighetsrådet kan jeg blant annet bidra med å ta del i de oppgaver som kreves for å få samspillet mellom sentral og lokal kirke til å fungere. Nye boområder vil bli lagt til menigheten om noen år, jeg vil gjerne støtte arbeidet med på å legge forholdene til rette for at Vålerenga kirke og –menighet blir en verdifull aktør også i utviklingen av nytt nærområde.

Jeg stiller meg bak visjonen til Vålerenga menighet og vil at folk i alle aldre og livssituasjoner skal kjenne seg igjen i kirken, være velkomne og erfare en himmel over livet.

Jeg har blant annet sittet i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd, men trådte ut av rådet fordi jeg flytta til Vålerenga i oktober i fjor.

 

Marte Isachsen Hasmo

Da jeg var ungdom vokste jeg opp med et fantastisk tilbud for barn og ungdom i menigheten min i Stavanger. Kirken ble for meg og vennene mine en naturlig og trygg møteplass. Jeg håper gjennom menighetsarbeidet å kunne bidra til at barn og ungdom i Gamle Oslo skal kunne kjenne seg hjemme i kirken.

Jeg er opptatt av at menigheten skal være en viktig, inkluderende og tilgjengelig aktør for hele nærmiljøet. Bydel Gamle Oslo vokser raskt og det trengs naturlige og gode møteplasser for oss som bor her. Kirken spiller en viktig rolle i nærmiljøet og skal ha et bredt tilbud til alle aldersgrupper.

Som folkevalgt i menighetsrådet kan jeg bidra med min erfaring og kompetanse som teaterpedagog i arbeidet med barn- og ungdom, så kirken som kulturell møteplass vil være en viktig sak for meg. 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"