Med himmel'n sjøl til tak

Strofen fra Trond Ingebretsens sang om Vålerenga kjerke er også menighetens visjonssetning. Vi vil være en åpen og raus kirke, som er synlig og til stede i lokalmiljøet og folks liv. Folk i alle aldre og livssituasjoner skal kjenne seg velkommen, og få erfare en «himmel over livet».

Kirka fra 1902 ble heldigvis bygd opp igjen (1984) med høyt tak og mange rom, som fylles med ulike folk og aktiviteter i både hverdager og merkedager. Her er gudstjenester og Åpen kirke, Gubbelag og Kirkemiddag, musikkøving og Åpent hus, speiderkjeller og samtalerom, Babysang og Klokkeklang, barnegospel og bryllup, utleie og begravelser ... Les mer om det som skjer i vår programfolder, og vær velkommen til Vålerenga kirke!

Kontaktinformasjon for Vålerenga menighet

Vålerenga kirke ligger i Hjaltlandsgata 3, på toppen av Vålerengaparken.

Kontoret/postadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo. Kirka: Hjaltlandsgata 3, 0658 Oslo

E-post: post.valerenga.oslo@kirken.no Telefon: 23 62 91 60. Telefon- og besøkstid: Man-Fre 10-14