Gudstjeneste Grønland kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.12.2019 - kl.11.00

Til:22.12.2019 - kl.12.00

Sted:Grønland kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i adv.tiden
Prekentekst: Luk 1,46-55
Nattverd