Gudstjeneste Vålerenga kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.12.00

Til:25.12.2019 - kl.13.00

Sted:Vålerenga kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Burghard Wellmann
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Kirkas inkluderende arbeid
Merknader: Høytidsgudstjeneste og julelunsj
Nattverd