Gudstjeneste med nattverd Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Marcus André Berg
Prekentekst: Matt 5,20-26
Offerformål: Egen kirkemusikk
Nattverd
Dåp