Gudstjeneste Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.2.2018 - kl.11.00

Til:18.2.2018 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1.s. i faste
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Marcus André Berg
Prekentekst: Matt 16,21-23
Offerformål: Kirkas familiearbeid
Nattverd
Dåp