Gudstjeneste Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.1.2018 - kl.11.00

Til:28.1.2018 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Marcus André Berg
Prekentekst: Mark 4,26-34
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd
Dåp