Kirkemiddag

Praktisk informasjon

Fra:3.4.2019 - kl.16.30

Til:3.4.2019 - kl.18.00

Sted:Kampen menighetshus

Arrangør:

Kampen-åpent med fasteaksjonsfokus. Middag, musikk og Kirkens Nødhjelps-input.