SLIK SENDER DU Faktura til KIRKELIG fellesråd I OSLO

Sendes som EHF-faktura til vårt organisasjonsnummer 976 987 608. Om du ikke kan sende elektronisk faktura, send fakturaen som pdf-fil til faktura.kfio.oslo@kirken.no. Fakturaene bør merkes med navn på bestiller og ev. hvilken kirke det gjelder. Vi ønsker 30 dagers betalingsfrist. Alle fakturaer må tilfredsstille bokføringsforskriftens krav.