Møter i fellesrådet

Her finner du innkalling/saksliste, sakspapirer og referater fra møter i Fellesrådet, Hovedkomiteen og Bygg- og vedlikeholdskomiteen.

Fellesrådet i Oslo har møter fire ganger i året. Fellesrådet har et arbeidsutvalg, som heter Hovedkomiteen, de har ca. 8 møter i året.

En annen viktig komite under Fellesrådet er Bygg- og vedlikeholdskomiteen. De har delegert ansvar for alle Kirkens bygg og eiendommer i Oslo.

Møtene i 2018 er på følgende datoer:

Fellesrådet: 15.02, 07.06, 18.10, 06.12.

Hovedkomiteen: 23.01, 15.02, 22.03, 08.05, 07.06, 28.08, 25.09, 18.10, 13.11, 06.12.

Bygg- og vedlikeholdskomiteen: 16.01, 24.04, 09.10, 20.11.

 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09