Møter i fellesrådet

Her finner du innkalling/saksliste, sakspapirer og referater fra møter i Fellesrådet, Hovedkomiteen og Bygg- og vedlikeholdskomiteen.

Fellesrådet i Oslo har møter fire ganger i året. Fellesrådet har et arbeidsutvalg, som heter Hovedkomiteen, de har ca. 8 møter i året.

En annen viktig komite under Fellesrådet er Bygg- og vedlikeholdskomiteen. De har delegert ansvar for alle Kirkens bygg og eiendommer i Oslo.

Møtene i 2017 er på følgende datoer:

Fellesrådet: 16.02, 08.06, 19.10, 07.12.

Hovedkomiteen: 24.01, 16.02, 04.04, 09.05, 08.06, 29.08, 26.09, 19.10, 14.11, 07.12.

Bygg- og vedlikeholdskomiteen: 17.01, 25.04, 03.10, 21.11.

 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09