Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme

Prosjektgruppen for Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme forslår at de tre fellesrådene og bispedømmerådet blir slått sammen til et kirkestyre. Deres rapport er nå ferdigstilt og oversendt styringsgruppen. Den er sendt ut til rådene for å få en første tilbakemelding. –Fellesrådene i bispedømmet er forskjellige, og de vil nok vurdere dette ulikt, sier leder av styringsgruppen Stein Øgrim.

Prosjektgruppen ønsker ett Kirkestyre for hele bispedømmet og at fellesrådene og bispedømmerådet blir avviklet. Det er tenkt at sentraladministrasjonen i bispedømmet og fellesrådene blir slått sammen med unntak av noen funksjoner i Asker og Bærum. Det er foreslått direkte valg på dem som skal sitte i Kirkestyret. Styret skal representere Oslo bispedømme i Kirkemøtet.

Kirkestyrets mandat utgår fra kirkens to rettssubjekter; soknene og Kirkemøtet. Prosjektgruppen anbefaler at det etableres prostiråd i hvert prosti som skal utgå fra menighetsrådene. For å ivareta behovet for samarbeid og samspill mellom kirke og kommune i Asker og Bærum, foreslår gruppen at disse to prostiene får en utvidet administrasjon. Gruppen anbefaler at en daglig leder ivaretar ledelsen på alle tre nivåer. Det kirkefaglige lederansvaret skal ligge hos biskop, prost og sokneprest.

-Vi er spente på responsen fra rådene, sier Stein Øgrim. -Kirkene i Asker og Bærum har i dag et tettere og mer detaljert samarbeid med kommunen enn i Oslo. Oslo er mye større og får mindre bevilgninger per kirkemedlem. Det er viktig at vi finner løsninger som er tilpasset ulikhetene og som bygger bro, mener Øgrim, som også er leder av fellesrådet i Bærum.

Etter at styringsgruppen har fått innspill til prosjektgruppens rapport, skal den lage en endelig innstilling til fellesrådene og bispedømmerådet. Flere av de forslagene som er fremmet nå krever endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet. Kirkerådet vil derfor måtte behandle et eventuelt vedtak fattet av rådene i Oslo bispedømme.

Styringsgruppen består av lederne i de de tre fellesrådene, leder og nestleder i bispedømmerådet, samt Oslo biskop.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo
Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"