"Kultur-byrådet" kveler kirken

Forfallet på kirkene i Oslo er galopperende. Kommunens svar i budsjettforslaget for 2017 er 0 kroner ekstra. Det er dramatisk mindre enn det det forrige byrådet bevilget, sier leder i Kirkelig fellesråd i Oslo Jørn Lemvik.

Byrådet i Oslo har i dag lagt frem budsjettforslag for 2017. Kirkelig fellesråd i Oslo, som har ansvar for alle kirkebyggene i kommunen, får 20 millioner til rehabilitering av de 65 kulturbyggene. Det er heller ikke gitt noen øremerkede midler, slik det ble gjort ved to anledninger i forrige byrådsperiode. Det er Torshov kirke som står øverst på prioriteringslisten.

Stenras fra mange kirker

Kommunen er lovpålagt å bevilge penger til vedlikehold av kirkebygg. Forfallet i kirkene i Oslo er dokumentert i detalj overfor kommunen. -Det går på sikkerheten løs. I dag må kirken i Oslo bruke det meste av ressursene på å forhindre stenras, sier leder av fellesrådet. -Senest denne uken måtte vi sikre et av tårnene på Frogner kirke med lastestropper for at stener ikke skulle falle ned på gaten, forteller Jørn Lemvik.

Oslo bevilger minst per kirkemedlem

Byrådet ønsker å satse på kultur og bevilger milliarder til idrett og andre kulturformål.  Samtidig lar de noen av byens viktigeste kulturbygg råtne på rot.

Ved flere anledninger har byråden uttalt at vedlikeholdsetterslepet i Oslo er så stort at det ikke er mulig å gjøre noe med det. Måten å håndtere det på er å bevilge mindre enn halvparten av det det det forrige byrådet gjorde.  Kontrasten til de andre store byene i Norge er stor.  Oslo kommune bevilger 25% mindre per kirkemedlem enn Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kirkene i Oslo er signalbygg for hele byen. -Det er trist å se at disse uvurderlige kulturskattene forfaller. -Byrådet i Oslo demonstrer at de ikke har noen ambisjoner for kirkene i byen, som engasjerer tusenvis av borgere hver eneste uke, sier fellesrådets leder Jørn Lemvik.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09