En god start på livet

Det er dåpskampanje i byen. På alle busser, trikker og t-baner henger det uke 14 og 15 plakater som inviterer til dåp. -Med denne kampanjen vil vi formidle at dåpen er et tilbud til alle som ønsker det, sier biskop Ole Christian Kvarme.

-Med denne kampanjen vil vi formidle glimt av hva dåp er med ord og bilder. Vi vil gjerne ønske velkommen til dåp og bidra til refleksjon med disse enkle plakatene, sier biskop Kvarme. 60% av alle barn født i Norge, blir døpt. I Oslo er tallene lavere. Dette er første gang Oslo bispedømme går ut på denne måten og synliggjør kirken for reisende i kollektivtrafikken.

Tradisjon, tilhørighet og tro

Barnedåp har vært en tradisjon i det norske samfunnet i århundrer. Dåpen markerer tilhørighet til kirken og den kristne tro. I tillegg til dåpskampanjen på busser, trikker og T-baner har mange av menighetene i Oslo bispedømme ekstra fokus på å synliggjøre dåpen lokalt. Sør-øst i Oslo har menigheten satt i gang kampanjen «Aksjon dåp» der foreldre som er medlemmer og har nyfødte barn får brev fra kirken. I Manglerud og Lambertseter menigheter går medarbeidere fra dør til og dør og inviterer til dåp. På østkanten har flere menigheter arrangert dåpsfester.  

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09