Gratulerer, Frogner menighet!

Gratulerer, Frogner menighet! Søndag 4. februar ble det nye orgelet i Frogner kirke innviet. Biskop Kari Veiteberg, ordfører Marianne Borgen og kirkeverge Robert Wright kastet glans over den store dagen.

Menigheten har arbeidet for nytt orgel helt siden år 2000. Jardar Seim har vært leder for dette arbeidet i hele perioden og ble behørig takket under kirkekaffen etterpå. Kantor Bjørn Kleppe har også gjort en fabelaktig innsats, ikke minst med å holde liv i det gamle utgåtte orgelet i så mange år.

Det er britiske Harrison & Harrison som har bygget orgelet.  Finansieringen er et spleiselag mellom menigheten og fellesrådet.

Ordfører Marianne Borgen og kirkeverge Robert Wright gratulerte menigheten under kirkekaffen etterpå og pekte på at dette er et kulturelt og kirkelig løft ikke bare for Frogner, men for hele byen. Biskop Kari Veiteberg understreket orgelets og musikkens betydning for tro og kirke i sin preken og valgte å sitere fra Thomas Tranströmers dikt "Kort paus i orgelkonserten".

De neste to ukene arrangerer Frogner menighet orgelfestuker. For nærmerer program se lenker til menighetens nettsider og konsertsiden med detaljert program.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09