Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkebruksplan for Oslo

Styringsgruppen for Kirkebruksplan offentligjør nå sine foreløpige forslag for bruk av kirkebygg. Gruppen inviterer alle menighetene i Oslo til å komme med innspill i den videre prosessen. Prosjektet er et samarbeid mellom kirkelig fellesråd og bispedømmerådet.

- Bakgrunnen for prosjektet er å finne ut hvilke kirkebygg det bør satses på fremover. Dessuten må vi bruke de samlede ressurser mest mulig effektivt for å kunne realisere kirkens visjon om «Mer himmel på jord» og at den skal være levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum, sier stiftsdirektør Elise Sandnes og kirkeverge Robert Wright.

Kirken møter nye utfordringer

- Oslo er en av Europas raskest voksende hovedsteder. Byen forandrer seg og gir kirken nye utfordringer. De utfordringene må vi møte offensivt, og vi må hele tiden lete etter nye veier og muligheter, mener Sandnes og Wright.

Styringsgruppens forslag

Bispedømmerådet og fellesrådet har vedtatt mandatet for arbeidet og oppnevnt en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Prosjektgruppen har utarbeidet en rapport, som har vært grunnlaget for styringsgruppens forslag. Styringsgruppen har bestått av Oslo biskop, stiftsdirektør, kirkeverge, leder av fellesrådet og leder av bispedømmerådet. Styringsgruppen foreslår at følgende kirker ikke lenger skal brukes som tradisjonelle menighetskirker: Bakkehaugen, Sofienberg, Lilleborg, Iladalen, Klemetsrud, Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker. Gruppen foreslår at leieavtalen med Lovisenberg kirke opphører. Enkelte av kirkene er foreslått til alternativ bruk. Det er de resterende kirkene i Oslo arbeidet skal sentreres rundt.

Menighetene skal være med i prosessen

-Vi ser frem til at menighetsrådene, andre frivillige og ansatte skal vurdere våre forslag og komme med egne forslag og ideer. I løpet av våren skal styringsgruppen ha konsultasjoner med menighetene, før den utarbeider et høringsforslag. Fristen for å sende inn høringssvar vil bli i oktober, så alle vil få god tid til å uttale seg.  Styringsgruppen skal gi en innstilling til bispedømmeråd og fellesråd som så vil fatte vedtak i desember, sier Elise Sandnes og Robert Wright.

Styringsgruppens forslag med vedlegg, herunder prosjektgruppens rapport

For spørsmål og innspill:  kirkebruksplanoslo@kirken.no

Kontaktpersoner:

Stiftsdirektør Elise Sandnes – es338@kirken.no, 95832458

Kirkeverge Robert Wright – rw347@kirken.no, 91161716

Kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp – ft424@kirken.no, 95193602

 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09