Kvarme har vært utrolig viktig for kirken i Oslo

Kirkeverge Robert Wright roser Ole Christian Kvarme for hans innsats som biskop i Oslo. –Det er både trist og rart at han skal slutte, sier Wright. –I hans bispetid har samarbeidet mellom fellesråds- og bispedømmerådslinjene blitt både tettere og bedre, mener Kirkevergen.

-Det er mye man kan trekke frem, sier Kirkevergen i Oslo. –Men jeg er særlig imponert over hans evne til å se og ta vare på våre ansatte og frivillige. Det er mange i fellesrådslinjen som har fått oppleve hans varme og omsorg.

-Vi kommer til å savne Kvarme i mange av de viktige sakene fellesrådet og bispedømmerådet nå skal samarbeide om, men vi ønsker ham lykke til i pensjonisttilværelsen, og så er det jo noen måneder igjen til han slutter da, kommenterer Robert Wright.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09